QMconsult.eu

 

ISO 9001:2008

N-4.0-00
Наръчник по качеството
>> повече

P-4.2-01
Управление на документите
>> повече

P-8.2-01
Вътрешен одит
>> повече

P-8.3-01
Управление на несъответстващ продукт
>> повече

P-8.5-01
Коригиращи и превантивни действия
>> повече
 

 

 

Системи за управление на качеството. Документация

Защо да изберете нашите продукти?

 

Нашите ISO 9001 шаблони са най-бързия, лесен и удобен начин за внедряване на стандарта ISO 9001 : 2008.

Уникален продукт за българския пазар!

  • Внедряването на ISO 9001 може да бъде бързо, лесно и на ниска цена, ако използвате шаблоните на QMconsult.eu
  • Нашите шаблони са много повече от примери. Те могат да бъдат пригодени, така че в най-кратки срокове да разполагате с цялостна и завършена документация по изискванията на стандарта ISO 9001:2008.
  • Използвайки нашите шаблони, вие имате отлична стартова точка за внедряване на ISO 9001:2008.
   повече...

Статии и книги за управление на качеството

     повече...      повече...

 

 

ISO 20000 - Системи за управление на IT услугите

 

ISO/IEC 20000 e първия широко разпространен международен стандарт, насочен към системите за управление на IT услугите. Той описва цялостен набор от процеси за управление на ефективно доставяне на услуги за бизнеса. Внедряването на стандарта увеличава производителността и дава възможност на доставчиците на услуги да разберат как да подобрят качеството на предоставената услуга на своите клиенти.

    ISO/IEC 20000:2005, Информационни технологии – Управление на услугите, е разработен с цел да се повиши качеството на услугите в IT сектора. Стандартът е издаден в две части:
  • Част 1: Спецификация, съдържаща изискванията за управление на IT услуги, и се отнася за лицата, отговорни за внедряване, изпълнение и поддържане на ИТ услуги за управление в организацията
  • Част 2: Практически код, представлява ръководство за подобряване на услугите и планиране на подобрения или услуги, подлежащи на одит от ISO / IEC 20000-1:2005. Описват се най-добрите практики за обслужване на процесите в рамките на спецификацията
   повече...

 

 

 

 
 
  © Copyright 2008 qmconsult.eu All Rights Reserved. Design by Interspire